En prydnad till att välja på, kära Gun-Britt Gladiolus, lika fin i alla