Uppställning på badplatsen Småholmarna för fotografering av Erika från Orustbladet